Onderhoud
Wij voorzien ook in het onderhouden van diverse ICT apparatuur. Onder onderhoud verstaan wij het schoonmaken, maar tevens het vervangen van versleten en/of defekte onderdelen.
Naast onderhoud voorzien wij ook in servicecontracten, waar nodig en mogelijk ook op maat. Denk hierbij aan vervangende apparatuur bij defekt, reparatie ter plaatse of reparatie binnen ons bedrijf. Dit naar de afspraken die we gemaakt hebben.

Wij zijn met name gespecialiseerd in servicecontracten en onderhoud van printers.
Verder informatie volgt nog.

Neemt u voor meer informatie kontakt met ons op via info@alternateexperience.com